voetreflex ontspannings massage

Deze behandeling is fijn om kennis te maken met de voetreflexmassage.

De totale behandeling duurt 30 minuten.